CYBERSECURITY CONFERENCE
FOR ENERGY SECTOR

CC4ES była to pierwsza ogólnopolska konferencja poświęconą cyberbezpieczeństwu w sektorze energetycznym zorganizowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Organizacja konferencji CC4ES była kontynuacją cyklu specjalistycznych szkoleń Polish Grid Exercise, organizowanych we współpracy z partnerami ze Stanów Zjednoczonych, przeznaczonych dla osób odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo. Celem CC4ES jest prezentowanie najlepszych praktyk i aktualnych trendów światowych w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa i przeciwdziałaniu atakom w sektorze energetycznym oraz przećwiczenie praktycznych rozwiązań technicznych.

Kolejna edycja już w 2021 roku! Zapraszamy!

 

CC4ES was Poland’s first nationwide conference dealing exclusively with cybersecurity in the energy sector organized by the PSE S.A. The objective of CC4ES is to present the best practices and current trends in ensuring cybersecurity and preventing attacks in the energy sector, as well as to train practical technical solutions. The organization of the CC4ES conference was a continuation of a series of specialized training Polish Grid Exercise, organized in cooperation with partners from the United States, designed for people responsible for cybersecurity.

We look forward to welcoming you to the next edition of the event in 2021!

Kontakt (contact): cc4es@pse.pl